Člen. příspěvky

číslo účtu: 115-2204520277/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte (příklad: 0806245137)
zpráva pro příjemce: jméno dítěte (příklad: JosefNovak)

Dbejte prosím na pečlivé zadání všech údajů.
Při platbě celé sezóny najednou je poplatek snížený.

Potvrzení o platbě je možné si vyhledat v KIS a poté i stáhnout a vytisknout.

CELOSEZÓNNÍ PLATBA
období: září 2023 – červen 2024 (platba do konce října 2023)

Přípravka : 4200,- Kč
Elévové: 4400,- Kč
Mladší žáci: 4600,- Kč
Starší žáci: 4800,- Kč
Dorost: 6000,- Kč

POLOLETNÍ PLATBA

1.pololetí
období: září 2023 – leden 2024 (platba do konce října 2023)

Přípravka: 2300,- Kč
Elévové: 2400,- Kč
Mladší žáci: 2500,- Kč
Starší žáci: 2600,- Kč
Dorost: 3100,- Kč

2.pololetí
období: únor 2024 – červen 2024 (platba do konce února 2024)

Přípravka: 2300,- Kč
Elévové: 2400,- Kč
Mladší žáci: 2500,- Kč
Starší žáci: 2600,- Kč
Dorost: 3100,- Kč

Jelikož mají všichni hráči kategorií  přípravky, elévů, mladších žáků, starších žáků a dorostu možnost navštěvovat tréninky dvakrát či třikrát týdně, je čistě na nich, zda této nabídky využijí.
V případě, že hráč i přesto bude navštěvovat koberovský trénink či trénink TKS pouze jednoukrát týdně, bude mu po domluvě s předsedou klubu, Václavem Hartlem účtován členský příspěvek o 30 % nižší (nikoliv o 50%). V případě nástupu dítěte v průběhu roku je placena poměrná částka.