Člen. příspěvky

číslo účtu: 115-2204520277/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte (příklad: 0806245137)
zpráva pro příjemce: jméno dítěte (příklad: JosefNovak)

Dbejte prosím na pečlivé zadání všech údajů.
Při platbě celé sezóny najednou je poplatek snížený.

Potvrzení o platbě je možné si vyhledat v KIS a poté i stáhnout a vytisknout.

CELOSEZÓNNÍ PLATBA
období: září 2022 – červen 2023 (platba do konce října)

Přípravka : 2100 Kč
Elévové: 4200 Kč
Mladší žáci: 4400 Kč
Starší žáci: 4600 Kč

Dorost: 5000 Kč

POLOLETNÍ PLATBA

1.pololetí
období: září 2022 – leden 2023 (platba do konce října)

Přípravka: 1200Kč
Elévové: 2300Kč
Mladší žáci: 2400Kč
Starší žáci: 2500 Kč

Dorost: 2700 Kč

2.pololetí
období: únor 2023 – červen 2023 (platba do konce února)

Přípravka: 1200 Kč
Elévové: 2300 Kč
Mladší žáci: 2400 Kč
Starší žáci: 2500 Kč

Dorost: 2700 Kč

Jelikož mají všichni hráči kategorií elévů, mladších žáků a starších žáků možnost navštěvovat tréninky dvakrát týdně, je čistě na nich, zda této nabídky využijí.
V případě, že hráč i přesto bude navštěvovat koberovský trénink pouze jednou krát týdně, bude mu po domluvě s předsedou klubu, Václavem Hartlem účtován členský příspěvek o 30 % nižší (nikoliv o 50%). V případě nástupu dítěte v průběhu roku je placena poměrná částka.